Jaki jest globalny wydawca i reklamodawca w 2014 roku?

Doroczny raport „2014 Affiliate and Advertiser Research Report” przeprowadzany przez House of Kaizen został właśnie opublikowany. Dokument ten podzielony jest na części poświęcone wydawcom, reklamodawcom, rynkowi US i rynkowi globalnemu w zależności od ankietowanych.

W części poświęconej globalnym wydawcom (n=4854)

Wydawca to najczęściej mężczyzna (73%) w wieku 25-34 lata (32%). Aż 40% ankietowanych wydawców pracuje w afiliacjach dopiero od 2013 roku traktując to jako dodatkowe zajęcie (49%), choć dla blisko 26% jest to pełnoetatowa praca. Nic więc dziwnego, że ponad połowa (57%) zarabia rocznie mniej niż 10 000 USD. Jedna trzecia wydawców pracuje w pojedynkę. Tyle samo posiada 1 osobę do pomocy.

Co ciekawe, wcale wydawcy nie promują programów na masową skalę – 44% należy tylko do od 2 do 5 programów partnerskich, przy wyborze których największą uwagę przywiązują do wysokości prowizji (44%). Brak przychodów jest również najczęstszą przyczyną rezygnacji z danego programu (36%).

Większość wydawców ma 1 stronę internetową, na którą najwięcej ruchu pozyskują z Facebooka (68%) i poprzez SEO (63%). Blisko połowa tych stron jest responsywna. Najbardziej pomocny dla wydawców jest dobry kontent dostarczany przez reklamodawców (48%). Najlepiej, żeby były to kreacje graficzne (44%). Najmniej skuteczne są zdaniem wydawców co-branded landing pages. Najlepiej sprzedają się produkty, które mają darmową dostawę (bez względu na wartość zamówienia) (44%).

Sieć i system trackingu ma istotne znaczenie przy wyborze programu partnerskiego dla 52% wydawców. Informacje nt. nowych programów partnerskich wydawcy czerpią głównie ze stron reklamodawców (47%), jak również z sieci afiliacyjnych (46%).

Najpopularniejszą i zarazem najbardziej lubianą globalną siecią afiliacyjną zdaniem ankietowanych jest Commission Junction (80%)

55% ankietowanych pochodzi spoza USA.

W części poświęconej globalnym reklamodawcom (n=630)

Większość ankietowanych reklamodawców pełni fukncję Affiliate Managera (28%) w firmach zatrudniających od 100 do 1000 pracowników (26%), zajmujących się handlem (25%).

Powody, dla których reklamodawcy korzystają z afiliacji wydają się być oczywiste. 72% robi to by pozyskiwać nowych klientów dla swoich produktów/ usług. Tylko 9% by pozyskiwać leady. Klient z afiliacji jest podobny do tego z innych kanałów marketingu online (53%).

Generalnie afiliacje spełniają oczekiwania 56% reklamodawców – 47% z nich zamierza zwiększyć w przyszłym roku swoje nakłady na programy partnerskie.

15% reklamodawców uważa, że tylko 1% – 5% sprzedaży pochodzącej z afiliacji stanowią nowi klienci.

Programy partnerskie ankietowanych mają zazwyczaj maksymalnie do 3000 wydawców.

24% reklamodawców spodziewa się przychodów z afiliacji poniżej 25 000 USD, ale warto odnotować, że aż 12% (druga najliczniejsza grupa wśród ankietowanych) spodziewa się ponad 10 mln USD przychodu.

Większość nie zaczęła jeszcze robić atrybucji w kanałach online (28%). W związku z tym 47% deklarujących rozliczanie się w modelu „last click” wydaje się być zbyt małą grupą. Natomiast próby innego modelu atrybucji w efekcie zwiększały wydatki na afiliacje dla 40% ankietowanych.

Afiliacje stanowią mniej niż 10% budżetów reklamowych (46%).

58% rekrutuje wydawców poprzez newsletter wysyłany przez sieć.

Najbardziej poszukiwanym typem wydawcy jest wydawca kontentowy (55%).

32% ankietowanych pochodzi spoza USA.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej nt. tego raportu – piszcie na afiliacje@afiliacje.pl

Jeśli ten post jest interesujący – podziel się nim na Facebook’u.:)