Jaki jest globalny wydawca i reklamodawca w 2014 roku?

Listopad 21, 2014

Doroczny raport „2014 Affiliate and Advertiser Research Report” przeprowadzany przez House of Kaizen został właśnie opublikowany. Dokument ten podzielony jest na części poświęcone wydawcom, reklamodawcom, rynkowi US i rynkowi globalnemu w zależności od ankietowanych.

W części poświęconej globalnym wydawcom (n=4854)

Wydawca to najczęściej mężczyzna (73%) w wieku 25-34 lata (32%). Aż 40% ankietowanych wydawców pracuje w afiliacjach dopiero od 2013 roku traktując to jako dodatkowe zajęcie (49%), choć dla blisko 26% jest to pełnoetatowa praca. Nic więc dziwnego, że ponad połowa (57%) zarabia rocznie mniej niż 10 000 USD. Jedna trzecia wydawców pracuje w pojedynkę. Tyle samo posiada 1 osobę do pomocy.

Co ciekawe, wcale wydawcy nie promują programów na masową skalę – 44% należy tylko do od 2 do 5 programów partnerskich, przy wyborze których największą uwagę przywiązują do wysokości prowizji (44%). Brak przychodów jest również najczęstszą przyczyną rezygnacji z danego programu (36%).

Większość wydawców ma 1 stronę internetową, na którą najwięcej ruchu pozyskują z Facebooka (68%) i poprzez SEO (63%). Blisko połowa tych stron jest responsywna. Najbardziej pomocny dla wydawców jest dobry kontent dostarczany przez reklamodawców (48%). Najlepiej, żeby były to kreacje graficzne (44%). Najmniej skuteczne są zdaniem wydawców co-branded landing pages. Najlepiej sprzedają się produkty, które mają darmową dostawę (bez względu na wartość zamówienia) (44%).

Sieć i system trackingu ma istotne znaczenie przy wyborze programu partnerskiego dla 52% wydawców. Informacje nt. nowych programów partnerskich wydawcy czerpią głównie ze stron reklamodawców (47%), jak również z sieci afiliacyjnych (46%).

Najpopularniejszą i zarazem najbardziej lubianą globalną siecią afiliacyjną zdaniem ankietowanych jest Commission Junction (80%)

55% ankietowanych pochodzi spoza USA.

W części poświęconej globalnym reklamodawcom (n=630)

Większość ankietowanych reklamodawców pełni fukncję Affiliate Managera (28%) w firmach zatrudniających od 100 do 1000 pracowników (26%), zajmujących się handlem (25%).

Powody, dla których reklamodawcy korzystają z afiliacji wydają się być oczywiste. 72% robi to by pozyskiwać nowych klientów dla swoich produktów/ usług. Tylko 9% by pozyskiwać leady. Klient z afiliacji jest podobny do tego z innych kanałów marketingu online (53%).

Generalnie afiliacje spełniają oczekiwania 56% reklamodawców – 47% z nich zamierza zwiększyć w przyszłym roku swoje nakłady na programy partnerskie.

15% reklamodawców uważa, że tylko 1% – 5% sprzedaży pochodzącej z afiliacji stanowią nowi klienci.

Programy partnerskie ankietowanych mają zazwyczaj maksymalnie do 3000 wydawców.

24% reklamodawców spodziewa się przychodów z afiliacji poniżej 25 000 USD, ale warto odnotować, że aż 12% (druga najliczniejsza grupa wśród ankietowanych) spodziewa się ponad 10 mln USD przychodu.

Większość nie zaczęła jeszcze robić atrybucji w kanałach online (28%). W związku z tym 47% deklarujących rozliczanie się w modelu „last click” wydaje się być zbyt małą grupą. Natomiast próby innego modelu atrybucji w efekcie zwiększały wydatki na afiliacje dla 40% ankietowanych.

Afiliacje stanowią mniej niż 10% budżetów reklamowych (46%).

58% rekrutuje wydawców poprzez newsletter wysyłany przez sieć.

Najbardziej poszukiwanym typem wydawcy jest wydawca kontentowy (55%).

32% ankietowanych pochodzi spoza USA.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej nt. tego raportu – piszcie na afiliacje@afiliacje.pl

Jeśli ten post jest interesujący – podziel się nim na Facebook’u.:)

Article Categories:
Optimise.pl · performance marketing · raporty

Comments are closed.